Hastane Tarihçesi

       VİZYONUMUZ 

          Hastanemize başvuran her kesimden hastamıza; güler yüzlü, memnuniyetlerini artırıcı, insan ve hasta haklarına saygılı bir şekilde; sağlık hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede karşılayarak, tüm hizmetleri kaliteli, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sunabilen, sürekli eğitim ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, modern bir yönetim anlayışı ile birlikte, çalışan personelin de katılımı ile bölgemizde hizmet veren örnek bir hastane olmak vizyonumuzdur.

        MİSYONUMUZ

           Her zaman kendimizi yenileme ve geliştirme gayreti içinde, vicdani ve bilimsel değerlerine bağlı, etik kurallarına saygılı, hasta memnuniyeti odaklı, güvenilir bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak misyonumuzdur.

        TARİHÇEMİZ

           Hastanemiz ilk olarak, Fatih Mahallesindeki, halen İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılan binalarda, 1950 yılında, Hükümet Tabipliği adı altında, 50 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak, hizmet sunmaya başlamıştır. 1953 yılında, Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurularak, aynı yıl şu an hizmet vermekte olduğumuz alandaki A1 Bloğumuzun temelleri Simav Halkının her türlü desteği ile atılmıştır. 1957 yılında inşaat tamamlanarak, 50 yataklı Dispanser Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Halen A2 Blok olarak hizmet veren bloğumuz yine Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 1967 yılında yaptırılarak, 50 yatak daha kazandırılmıştır, Fatih Mahallesindeki Göğüs Hastanesinin yatakları bu binaya taşınarak, iki hastane birleştirilmiş ve 100 yataklı Simav Devlet Hastanesi adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Hastane Derneği 1992 yılında B1 ve B2 Blokları da yaptırarak Sağlık Bakanlığına teslim etmiştir. A ve B bloklar 1997 yılında büyük bir tadilattan geçirilerek hastanemize dönemin Sağlık Bakanı olan Doç. Dr. İsmail KARAKUYU’nun ismi verilmiştir. 2001 yılında hemodiyaliz ünitesinin olduğu blok, 2003 yılında ise bu bloğun üzerindeki idare katı yapılarak hizmete girmiş ve hastane yatak kapasitesi 150’e çıkartılmıştır. 2004 yılında ise; halen acil servisimizin bulunduğu blok özel idare, döner sermaye ve halk desteği ile yaptırılarak hizmete girmiş ve yatak sayısı 200’e çıkartılmıştır. En son yapılan Girginoğlu ek hizmet binası ise 2010 yılında İşadamı İsmail GİRGİNOĞLU’nun ve hastane döner sermayesinin katkılarıyla yaptırılarak hizmete girmiştir.